Rubel rosyjski jest jedną z najstarszych walut w obiegu gotówkowym na świecie. Pierwsze wzmianki o rublu sięgają okolic XII wieku. Historia owej waluty jest burzliwa tak samo jak historia Rosji. Rubel we współczesnym wydaniu jest walutą obowiązującą od 1992 roku. 

Kurs rubla do 2006 roku

     Od momentu obowiązywania rubla rosyjskiego do 2006 roku, kurs rubla był odgórnie ustalany przez Centralny Bank Rosji. Na przestrzeni tych lat, rubel ulegał denominacjom, które za każdym razem chwiały i tak niestabilną gospodarką Rosji. Denominacje były z reguły próbą „resetu” systemu finansowego Rosji, która doświadczała hiperinflacji wskutek centralnej polityki państwa i nieumiejętnego zarządzania finansami publicznymi. Dopiero 29 czerwca 2016 roku, kurs rubla został uwolniony przez Bank Centralny, a jego wartość jest naturalnie wyceniana przez rynek walutowy. 

Kurs rubla obecnie 

     Okres do 2015 roku, czyli 9 lat stał pod tytułem relatywnej stabilności polityki walutowej Rosji. na przestrzeni tych lat mieliśmy również do czynienia z hiperinflacją lecz była ona szybko tłumiona przez rosyjski Bank Centralny. Duży wpływ  na ową stabilizację miało uwolnienie kursu rubla. Dodatkowo Rosja bardzo zabiegała o to, by inwestycje zagraniczne pojawiły się również w Rosji, a do tego niezbędna jest stabilna, rosnąca w siłę waluta. Aprecjacja wartości rubla była również bardzo zależna od cen ropy naftowej oraz gazu ziemnego, który jest głównym bogactwem naturalnym Rosji. W styczniu 2016 roku rynkami finansowymi wstrząsnął krach kursu rubla. Na przestrzeni jednego dnia wartość waluty zmalała o 20%. Jak można było się domyślić, miało to ścisły związek ze spadającymi cenami ropy naftowej. Od tego czasu gospodarka rosyjska sukcesywnie stara się wspierać pozytywny kurs waluty rosyjskiej. Dwa ostatnie lata upłynęły pod znakiem upragnionej od dekad aprecjacji wartości lub utrzymywania się na tym samym poziomie waluty. Wpływ na to miała roztrtopna polityka gospodarcza Rosji oraz relatywna stabilizacja ceny ropy naftowej oraz gazu ziemnego.  Nie wiemy, co niesie ze sobą przyszłość, lecz jak historia nas uczy, nawet najspokojniejsze czasy nie mogą być gwarantem stabilności gospodarki Rosji. 

Przy współpracy: Comparic

# #

3 listopada 2019


Polecamy także: Adwokat Kaliszewski