Chcąc zainwestować pieniądze musimy przejrzeć wszelkie możliwe oferty, szanse, które daje nam rynek. Jednym z podstawowych sposobów inwestowania jest zakup mieszkania lub lokata bankowa. Jednak są także bardziej skomplikowane i o wiele bardziej ryzykowne sposoby, takie jak fundusze inwestycyjne. Czas, by przyjrzeć się im z bliska.

Czym jest fundusz inwestycyjny?

Funduszem inwestycyjnym nazywamy zbiorową formę inwestowania, która opiera się o współfinansowanie danego funduszu przez określoną grupę inwestycyjną. Członkiem takiej grupy może być osoba prywatna lub spółka, czyli osoby prawne i fizyczne. Jest to zatem forma zakupienia akcji, obligacji czy innych papierów wartościowych, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie danego podmiotu, a przy tym na zyski poszczególnych inwestorów.

Rodzaje funduszy inwestycyjnych

W podstawowej formie podziału fundusze inwestycyjne dzieli się na otwarte oraz zamknięte. Otwarty fundusz inwestycyjny to fundusz o zmiennej liczbie tytułów do uczestnictwa w funduszu jednostek uczestnictwa. Z kolei fundusze zamknięte to fundusze o zasadniczo stałej liczbie tytułów uczestnictwa certyfikatów inwestycyjnych.

Kto dba o ulokowane pieniądze?

Przede wszystkim inwestujący muszą mieć odpowiednie zabezpieczenie – jeśli mowa oczywiście o funduszach inwestycyjnych. O całe bezpieczeństwo takiego lokowania pieniędzy dbają różne instytucje. Pierwszą z nich jest bank depozytariusz, czyli taki bank, który przechowuje pieniądze, a który ma nieposzlakowaną opinię oraz stabilną sytuację finansową. Drugą instytucją jest agent transferowy. To osoba, która jest pośrednikiem między bankiem depozytariuszem, a inwestorem oraz Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych. W ten sposób chroni całość transakcji i dba o poprawne zarządzanie pieniędzmi, np. w przypadku obligacji. Trzecim elementem jest Komisja Nadzoru Finansowego, która dodatkowo dba o poprawność działań finansowych i kontrola pracy każdej z firm, które decydują się na emisję jednego z rodzajów funduszu inwestycyjnego.

Jak zarobić?

Aby dobrze zrozumieć funkcjonowanie funduszy, warto zdać sobie sprawę z jeszcze jednego podziału. Chodzi o podział funduszy ze względu na aktywa, poziom ryzyka oraz cel. Dlatego należy przeanalizować to w co chcielibyśmy zainwestować i wybrać taki podmiot, który będzie skutecznie zarządzał naszymi pieniędzmi np. na rynku nieruchomości czy w obligacjach. Dzięki temu będziemy mogli w jakiś sposób przeanalizować sposób w jaki rozgrywane są konkretne transakcje z naszymi pieniędzmi oraz przewidzimy ewentualne błędy oraz problemy związane z danym funduszem. Być może pomoże nam to uniknąć strat.

Z pewnością inwestować trzeba z głową oraz wiedzą. Można to robić też samodzielnie, ale nie można zapominać o edukacji jak:

http://comparic.pl/category/edukacja/podstawy-inwestowania/
http://comparic.pl/category/edukacja/systemy-i-strategie/

Warto inwestować, gdyż może to powielić nasz kapitał, a na pewno nie pozwoli mu zmarnować się, jednak należy pamiętać, że jest to delikatna materia i może być obarczona ryzykiem. Wszystko należy zatem robić z głową.

# # # #

6 grudnia 2018